Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оценката на хранителния статус се извършва чрез разговор с пациента за хранителните му навици, антропометрични измервания на ръст и телесна маса, биоимпеданс анализ на телесния състав и анализ на резултати от лабораторни изследвания, предварително направени от пациента.

Цена на първичен преглед: 80 лв.

Цена на вторичен преглед: 50 лв.

Сайтът използва бисквитки.