Skip to content Skip to footer
Диетолог гр.Варна
Научи повече за Доц. Д-р Росица Чамова

Доц. Д-р Росица Чамова

Доц. д-р Росица Чамова, дм е специалист диетолог във Варна с над 20 години опит. Консултира бременни и кърмещи жени за начина на храненето им. Консултира пациенти с наднормено и поднормено тегло, метаболитен синдром, инсулинова резистентност, захарен диабет, с чернодробни, бъбречни, стомашно-чревни заболявания, с разстройства в хранителното поведение. Използва професионална апаратура (биоелектричен импеданс анализатор) за анализ на телесния състав. Изготвя индивидуални хранителни режими. Предлага възможност за генетични изследвания.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Пловдив през 1996 г. През 2006 г. придобива специалност Спешна медицина, а през 2017 г. – Хранене и диететика. През 2017 г. придобива образователна и научна степен “доктор” след защита на дисертационен труд на тема: “Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години”.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Участие с доклади в над 40 национални и международни научни конференции и конгреси по Хранене и Обществено здравеопазване;
  • Обучителни курсове по Клинично хранене и нутригеномика;
  • Автор на множество научни публикации и на две монографии, чиято тематика е от областта на Храненето и диететиката;
  • Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по хранене и диететика, Българско сдружение по детска гастроентерология, хепатология и хранене, Европейско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене и Българско дружество по обществено здравеопазване.
БИОГРАФИЯ

В периода от 1997 г. до 2013 г. д-р Чамова работи като лекар-ординатор в Център за спешна медицинска помощ Ямбол и Варна. От 2011 г. е асистент в катедра “Хигиена и Медицина на бедствените ситуации” към Медицински университет Варна, а от 2018 до 2021 г. е главен асистент към катедра ‘Хигиена и епидемиология’. От 2021 г. е доцент. Към момента е част от екипа специалисти на Център за здраве “Д-р Ева Христова”.
Владее английски и руски език.

0 %
Organic products
$ 0 m
Happy Clients
0 %
Successful Diets

Услуги

What We Do

Individual nutrition program and

ideal recipes,

attention

to the client and creativity.

Piter Bowman

Nutrition Expert

What We Do

Individual nutrition program and ideal recipes, chosen with love, attention to the client and creativity.

Piter Bowman

Nutrition Expert

Сайтът използва бисквитки.